Za vodními plochami Valašska

Pro milovníky romantiky a samoty doporučujeme dvě místa s jezery. Tím prvním je jezero v Jezerném ve Velkých Karlovicích. Kdo viděl seriál Doktor Martin, tak si možná vybaví scénu, kdy se Mirek Donutil trošku v tomto jezeře pobil s Luďkem Sobotou. Druhou vodní plochou v horách je Cábské jezero. Nejlépe dostupné od našeho dalšího partnera, Horského hotelu Vsacký Cáb. Od Cábu je to už co by kamenem dohodil k druhé nejstarší kamenné přehradě na Moravě, na Bystřičku. Tady se už zase koupat můžete.